Mahitungod Kanato

Mahitungod Kanato

Mahitungod Kanato

11Ang kasakit mismo hinungdanon, apan ang kasakit gipauswag sa proseso sa adipiscing, apan gihatagan ko kini nga oras aron putlon kini aron makahimo ako usa ka maayo nga trabaho ug kasakit.Aron nga sa kadaghanan, bisan kinsa kanato moadto sa paggamit sa bisan unsang matang sa trabaho gawas sa pagpahimulos sa mga katuyoan gikan niini.Apan ang kasakit sa salida irure sa pagkondenar, sa kalipay nga gusto niini nga makalingkawas gikan sa kasakit sa clum sa kasakit, walay resulta.Sila mao ang mga eksepsiyon nga gipangandoy sa mga buta, wala sila makakita, sila mao ang mibiya sa ilang mga responsibilidad ngadto sa sayop nga makapahupay sa kalisud sa kalag.

Ang kasakit mismo hinungdanon, apan ang kasakit gipauswag sa proseso sa adipiscing, apan gihatagan ko kini nga oras aron putlon kini aron makahimo ako usa ka maayo nga trabaho ug kasakit.Aron nga sa kadaghanan, bisan kinsa kanato moadto sa paggamit sa bisan unsang matang sa trabaho gawas sa pagpahimulos sa mga katuyoan gikan niini.Apan ang kasakit sa salida irure sa pagkondenar, sa kalipay nga gusto niini nga makalingkawas gikan sa kasakit sa clum sa kasakit, walay resulta.Sila mao ang mga eksepsiyon nga gipangandoy sa mga buta, wala sila makakita, sila mao ang mibiya sa ilang mga responsibilidad ngadto sa sayop nga makapahupay sa kalisud sa kalag.

Ang kasakit mismo hinungdanon, apan ang kasakit gipauswag sa proseso sa adipiscing, apan gihatagan ko kini nga oras aron putlon kini aron makahimo ako usa ka maayo nga trabaho ug kasakit.Aron nga sa kadaghanan, bisan kinsa kanato moadto sa paggamit sa bisan unsang matang sa trabaho gawas sa pagpahimulos sa mga katuyoan gikan niini.Apan ang kasakit sa salida irure sa pagkondenar, sa kalipay nga gusto niini nga makalingkawas gikan sa kasakit sa clum sa kasakit, walay resulta.Sila mao ang mga eksepsiyon nga gipangandoy sa mga buta, wala sila makakita, sila mao ang mibiya sa ilang mga responsibilidad ngadto sa sayop nga makapahupay sa kalisud sa kalag.

2cc050c5Ang kasakit mismo hinungdanon, apan ang kasakit gipauswag sa proseso sa adipiscing, apan gihatagan ko kini nga oras aron putlon kini aron makahimo ako usa ka maayo nga trabaho ug kasakit.Aron nga sa kadaghanan, bisan kinsa kanato moadto sa paggamit sa bisan unsang matang sa trabaho gawas sa pagpahimulos sa mga katuyoan gikan niini.Apan ang kasakit sa salida irure sa pagkondenar, sa kalipay nga gusto niini nga makalingkawas gikan sa kasakit sa clum sa kasakit, walay resulta.Sila mao ang mga eksepsiyon nga gipangandoy sa mga buta, wala sila makakita, sila mao ang mibiya sa ilang mga responsibilidad ngadto sa sayop nga makapahupay sa kalisud sa kalag.
Ang kasakit mismo hinungdanon, apan ang kasakit gipauswag sa proseso sa adipiscing, apan gihatagan ko kini nga oras aron putlon kini aron makahimo ako usa ka maayo nga trabaho ug kasakit.Aron nga sa kadaghanan, bisan kinsa kanato moadto sa paggamit sa bisan unsang matang sa trabaho gawas sa pagpahimulos sa mga katuyoan gikan niini.Apan ang kasakit sa salida irure sa pagkondenar, sa kalipay nga gusto niini nga makalingkawas gikan sa kasakit sa clum sa kasakit, walay resulta.Kadtong nabutaan dili hakog ug dili makakita, sila ang nakasala nga mibiya sa ilang mga katungdanan, naghupay sa kalag nga ilang gihagoan.Aron nga sa kadaghanan, bisan kinsa kanato moadto sa paggamit sa bisan unsang matang sa trabaho gawas sa pagpahimulos sa mga katuyoan gikan niini.Apan ang kasakit sa salida irure sa pagkondenar, sa kalipay nga gusto niini nga makalingkawas gikan sa kasakit sa clum sa kasakit, walay resulta.Sila mao ang mga eksepsiyon nga gipangandoy sa mga buta, wala sila makakita, sila mao ang mibiya sa ilang mga responsibilidad ngadto sa sayop nga makapahupay sa kalisud sa kalag.

Kultura sa Kompanya

Mga kauban

11